Wat doet Raad en Daad voor U?

Sommige vormen van hulp maken deel uit van ons '' standaardpakket" :

  • Kleine klussen in en om huis
  • Vervoershulp
  • Tuinhulp
  • Telefooncirkel
  • Computerhulp
  • Advies Lekker blijven wonen
  • Informatief huisbezoek

We hebben daar ervaring mee en er zijn - in principe - vrijwilligers voor beschikbaar. Hieronder vindt u een toelichting op die activiteiten.

We krijgen ook steeds meer vragen die niet 'standaard' zijn. Hebt u behoefte aan hulp die hier niet is vermeld, neem dan contact met ons op. In overleg zoeken we naar een passende oplossing. 

Kleine klussen in en om huis

Zijn er kleine klusjes of reparaties in of om huis die gedaan moeten worden kunt u telefonisch contact opnemen met de stichting.
Voor werkzaamheden worden benodigde materialen plus een kleine onkostenvergoeding in rekening gebracht.

Vervoershulp

Voor vervoer naar bijvoorbeeld huisarts, winkels of ziekenhuis kan een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van Raad en Daad.

Een verzoek kan – minimaal 24 uur tevoren - telefonisch worden gedaan. 

Aan deze hulp zijn kosten verbonden: 

- € 0,40 per km + kosten parkeren indien van toepassing.
We hanteren een starttarief van € 3,00. Bij een geschatte wachttijd van meer dan  1,5 uur kán de vrijwilliger besluiten tussentijds naar huis te gaan. De extra kosten worden dan in rekening gebracht. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf aangegeven. Overigens is de vergoeding vanaf adres chauffeur.
Opmerking: we hebben de gevraagde vergoeding sinds 2017 niet verhoogd. De prijsexplosie in 2022 heeft ons genoodzaakt deze te verhogen. 

Tuinhulp

Voor onderhoudswerkzaamheden of kleine aanpassingen in de tuin waar u zelf niet toe in staat bent kunt u voor nadere informatie contact opnemen.
Voor deze activiteit werkt de stichting samen met Jongerenwerk Opmeer.

Voor werkzaamheden wordt een kleine onkostenvergoeding in rekening gebracht.
Vrijwilligers zijn beperkt beschikbaar. We proberen altijd een oplossing te vinden. Soms wordt bemiddeld naar betaalde hulp.

Telefooncirkel

Van maandag t/m zaterdag start een vrijwilliger van Raad en Daad - bij toerbeurt - een belrondje waarbij deelnemers elkaar in een vaste tijdsperiode achtereenvolgens bellen om te horen hoe het die dag gaat en ook gewoon even contact te hebben. Als laatste wordt de initiator weer gebeld zodat de cirkel rond is. 

Wie graag zou willen deelnemen of meer informatie wil kan contact opnemen met mevrouw Agaath Hakvoort van Raad en Daad.  
Tel. 06 33 05 59 50  

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Computerhulp

Wie kent het niet: de computer doet niet (meer) wat hij moet doen, de tv is ontregeld, die afstandbediening is zo ingewikkeld, enz. Een gebruiksaanwijzing is er niet bij of het is een dik pak papier.

We krijgen nu en dan signalen dat er behoefte is aan hulp. We hebben daar nog geen vast antwoord op en kennen ook geen initiatieven van anderen. Als u geen hulp in uw omgeving hebt neem dan contact met ons op. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Het gaat hierbij vooral om gebruikershulp. Voor wat grotere problemen zullen we moeten doorverwijzen.

Lekker blijven wonen

We kunnen u ook ondersteunen met advies bij aanpassingen in uw woning om langer zelfstandig wonen mogelijk te helpen maken.

Er is een speciale website beschikbaar waar u een eerste oriëntatie op het onderwerp kunt vinden en waar u allerlei tips en adviezen krijgt:

www.lekkerblijvenwonen.nl 

Bent u geïnteresseerd in gerichte adviezen over uw woonsituatie dan kan onze adviseur u thuis bezoeken. Daarvoor neemt u contact op via ons algemene nummer: 06 - 53 05 59 50.

Ook een praktische demonstratie/presentatie voor groep of vereniging behoort tot de mogelijkheden. 

Informatief huisbezoek

Inwoners die in het jaar dat ze 75 jaar worden ontvangen een brief van de gemeente over de mogelijkheid van een huisbezoek

Als u niet tot deze groep hoort en toch graag een huisbezoek wilt of u wilt niet wachten dan kunt u contact met ons opnemen.