Vacatures

Tuinvrijwilligers
We zoeken ook aanvulling voor onze groep tuinvrijwilligers. Vele handen maken licht werk, dus hebt u een paar uurtjes over en plezier in buiten werk: meldt u aan. Inzet voor een klus is altijd in overleg, zowel voor wat betreft beschikbaarheid als voor de aard van het werk. Met nu en dan een paar uurtjes zijn we al blij!

Overige vrijwilligers
Ook voor de andere functies zijn wij altijd blij met vrijwilligers die ons team willen versterken. 

  • Kleine klussen in en om huis
  • Vervoershulp
  • Computerhulp
  • Advies Lekker blijven wonen
  • Informatief huisbezoek 


Weet u iemand of hebt u zelf belangstelling voor een van deze functies, bel of mail ons. Dat kan natuurlijk ook voor meer informatie over de functie. U kunt mensen zelf natuurlijk enthousiast maken, maar u kunt ook ons tippen dan benaderen wij hen. 

tel: 06 - 3305 5950 of mail: [email protected]
Help ons helpen!

Informatie voor vrijwilligers

Overheden (en verzekeringen) doen steeds meer een stapje terug bij de hulp aan ouderen en mensen met een beperking. Juist in die situatie kan een vrijwilliger veel betekenen voor een ander en dat geeft veel voldoening.

Raad en Daad organiseert verschillende activiteiten en heeft dus allerlei vrijwilligers nodig. U kunt zich voor één bepaalde activiteit aanmelden of als breder inzetbare kandidaat. Als er vraag naar hulp is die nog niet door anderen wordt georganiseerd, proberen we daar een oplossing voor te vinden. De activiteiten die we verrichten zijn nog volop in beweging. Als we een specifieke vrijwilliger zoeken vermelden we dat op deze site.  We zijn ook blij met mensen die we in ons bestand mogen opnemen voor als er korte en/of bijzondere klussen zijn.

De tijd die je investeert hangt erg af van de activiteit en de afspraken die we maken. In een oriënterend gesprek kunnen we daar meer over zeggen. 
Het verrichten van vrijwilligerswerk is niet leeftijdsgebonden. Uit veiligheidsoverwegingen hanteren we voor de inzet als chauffeur een maximum leeftijd van 80 jaar.


Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend.  We maken geen contract, maar verwachten wél dat een vrijwilliger onze gedragscode  (hieronder) en het privacystatement (die vind je hier) onderschrijft.   

Omdat onze vrijwilligers vaak omgaan met kwetsbare mensen vragen wij van hen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  Dat is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG af. Er zijn voor de vrijwilliger geen kosten aan verbonden. 

Gedragscode

 1.        Vrijwilligerswerk is geen verplichting, maar het is ook niet vrijblijvend.
Ons devies is: afspraak is afspraak.

2.        Samen zorgen we voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vrijwilliger en  klanten die van hem/haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen. 

3.        We behandelen onze klanten én vrijwilligers met respect. 

4.        We respecteren het privéleven van de klant en dringen daarin niet verder door dan functioneel noodzakelijk is.

5.        We beschermen de klant naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik. 

6.        We verplichten ons er toe de privacy van cliënten te waarborgen en te respecteren. 

7.        We geven geen persoonlijke (adres)gegevens van de vrijwilliger of cliënt door aan doelgroep en derden.

8.        De vrijwilliger vraagt aan de klant als bijdrage uitsluitend de door de stichting vastgestelde onkostenvergoedingen. Een incidentele blijk van waardering accepteren is toegestaan. Dit is beperkt tot een aardigheidje.
9.        De vrijwilliger beheert geen geld of bank/giropasjes van cliënten etc. 

10.      Bovenstaande verplichtingen gelden ook na het einde van de activiteiten van de vrijwilliger ten behoeve van de Stichting.