Veiligheid en privacy 

vinden wij belangrijk. We werken veelal met kwetsbare mensen. Van onze vrijwilligers vragen wij daarom een gedragscode te onderschrijven waarin hierover afspraken worden gemaakt. De gedragscode vindt u hier, de privacyverklaring hieronder. 
Daarnaast maakt de stichting gebruik van een externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Bij onze vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers en klanten of hun vertegenwoordigers terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.
Voor de stichting treedt als vertrouwenspersoon op mevrouw Marleen Dekker. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0226 - 428955 of via e-mail [email protected]
Mevrouw Dekker is ook vertrouwenspersoon voor het Wijkteam Opmeer.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Raad en Daad, gevestigd te Opmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41234576, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, als vrijwilliger of als klant/hulpvrager. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij hier voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.  
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Zo versturen wij bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en collectieve mails m.b.v. 'BCC' .

Minderjarigen
Ben je nog minderjarig en wil je als vrijwilliger meedoen, dan is expliciete toestemming van ouder of voogd nodig.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons secretariaat via de mail [email protected] of bel 06 - 3305 5950.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.